Reglementen

Iedere dag doen wij er alles aan om het gebit van onze patiënten en patiëntjes zo goed mogelijk te verzorgen. Om de kwaliteit van onze dienstverlening voor u te kunnen (blijven) waarborgen en onze diensten zo (kosten)efficiënt mogelijk te kunnen aanbieden, vragen wij u de volgende ‘huisregels’ in acht te nemen. Heeft u na het lezen van dit reglement nog vragen? Neem dan contact met ons op, we zijn u graag van dienst.


Inschrijving
U kunt zich bij ons aanmelden door middel van het inschrijfformulier op onze website of telefonisch. Indien u zich via de website inschrijft, zal de assistente contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Gegevens van uw vorige tandarts kunt u opvragen en naar ons toe laten sturen. Wij ontvangen deze dan graag voor uw eerste bezoek. Na uw aanmelding ontvangt u van ons een welkomstbrief met de afspraakbevestiging. De welkomstbrief geeft de benodigde informatie voor uw eerste afspraak.Bereikbaarheid
Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.15 uur tot 17.00 uur. Tijdens onze lunchpauze, van 12.15u tot 13.15u kunt u een boodschap achterlaten op ons antwoordapparaat. Ook wanneer de assistente om een andere reden onverhoopt niet in de gelegenheid is de telefoon op te nemen, kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in, u wordt dan dezelfde dag teruggebeld. Indien er geen naam of telefoonnummer wordt genoemd, kunnen wij niet terugbellen. Afspraken maken
Indien u dit wenst, kunt u uw halfjaarlijkse controle vooruit plannen. Het is echter niet altijd op voorhand bekend hoe vakanties of cursussen zullen vallen. Het kan dus zijn dat u tegen de tijd dat de afspraak plaatsvindt, een telefoontje van ons krijgt om de afspraak te verzetten. We zullen altijd proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen. Wilt u liever een oproep ontvangen, met een herinnering voor uw halfjaarlijkse controle, dan kan dat uiteraard ook. 


Pijnklachten
Wij streven ernaar om patiënten met pijn, afgebroken vullingen e.d. nog dezelfde dag te zien op daarvoor gereserveerde tijdstippen. Wij verzoeken u dringend in dat geval voor 10 uur ‘s morgens contact op te nemen met de praktijk. Indien u later belt, kunnen we niet garanderen dat er plaats is voor dezelfde dag en kunt u de volgende werkdag terecht. Afwezig zonder bericht
Een gemaakte afspraak kunt u tot 48 uur voor de afspraak kosteloos annuleren of verzetten(weekend wordt niet meegerekend). Na die tijd wordt de afspraak in rekening gebracht. Voorafgaand aan uw afspraak ontvangt u een afspraakherinnering per sms en een e-mail. Dit is een service, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 


Bij het niet tijdig betalen van de (boete)nota bij afwezigheid zonder bericht, zullen incassokosten worden berekend. De extra kosten die hieruit voortvloeien, komen voor rekening van de patiënt.

Bij drie keer afwezig zijn zonder bericht, behouden wij ons het recht voor een einde te maken aan de behandelrelatie, omdat het uitvoeren van een goede behandeling naar onze mening op deze manier niet mogelijk is. Voordat wij hiertoe overgaan, ontvangt u van ons - bij het herhaaldelijk niet nakomen van een gemaakte afspraak – een brief. Indien u in dat geval toch graag ingeschreven wilt blijven als patiënt bij onze praktijk, verzoeken wij u op uw afspraken te verschijnen of tijdig minimaal 48 uur van te voren (weekend wordt niet meegerekend) uw afspraken te annuleren.


Facturen/nota’s
De tandartsrekening is opgebouwd uit verschillende codes. De tarieven die aan deze codes zijn verbonden, worden vastgelegd door de CTG (College Tarieven Gezondheidszorg) en de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit). Voor een overzicht van deze tarieven kunt u klikken op onderstaande links. 


Tarieven mondzorg 2019
Tarieven orthodontie 2019

Heeft u vragen over een factuur? Deze kunt u helaas niet aan onze receptionistes stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het bedrijf Infomedics. Waarom wij zo werken, leggen wij hieronder graag aan u uit. Het telefoonnummer voor vragen over uw nota bij Infomedics is 0900-7777771 (0,10 euro per minuut). Of stel uw vraag via internet, kijk daarvoor op www.uwnota.nl.

Omdat wij in onze praktijk liever met u dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij sinds 1 augustus 2009 al onze rekeningen naar patiënten overgedragen aan Infomedics in Amersfoort. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties. Voor u betekent dit dat u onze nota ontvangt van Infomedics.

Infomedics zal onze rekeningen verzenden en zal zich tevens bezig houden met de inning ervan. Wij moeten Infomedics gegevens verstrekken die nodig zijn voor een deugdelijke specificatie van de declaraties. Heeft u hiertegen bezwaren, neem dan even contact met ons op. Wij leggen u graag uit dat deze werkwijze geen enkele inbreuk maakt op uw privacy.

Als al uw gegevens juist bij ons bekend zijn: burgerservicenummer (BSN), polisnummer van de zorgverzekeraar, UZOVI-code van uw zorgverzekeraar, en uw adresgegevens, kan Infomedics de nota eerst indienen bij uw zorgverzekeraar. Dan ontvangt u alleen een (rest)nota voor de kosten die niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden - of voor het percentage van de nota dat niet vergoed wordt. Dit maakt het voor u gemakkelijker, want u hoeft dan niet meer zelf het verzekerde deel van de nota bij uw zorgverzekeraar te innen. Heeft u vragen over een factuur? Deze kunt u aan de medewerkers van Infomedics stellen. Het telefoonnummer daarvoor is 0900-7777771 (0,10 euro per minuut). Of stel uw vraag via internet, kijk daarvoor op www.uwnota.nl

Infomedics kan niet bij alle verzekeraars rechtstreeks declareren. In dat geval ontvangt u de gehele nota. Deze kunt u vervolgens zelf alsnog indienen bij uw verzekeraar.

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn van 30 dagen. Infomedics is wettelijk gerechtigd de nodige maatregelen te nemen. Bij te lang uitblijven van de betaling start Infomedics een incassoprocedure op.

De betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u vergoed heeft. Een nieuw origineel van uw nota kunt u aanvragen via telefoonnummer 0900-5050303 (0,50 euro per minuut). De kosten voor een kopie van de nota bedragen € 2,- per kopie.

Wie medische kosten declareert bij zijn zorgverzekeraar, moet soms lang wachten op zijn geld. Te late betaling door uw zorgverzekeraar aan u betekent niet dat u de betalingstermijn van de nota kunt overschrijden. U blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de nota.

Voor een uitgebreider overzicht van de betalingsvoorwaarden klik op onderstaande link:
Infomedics

privayregeling en geheimhouding
Patiënten informatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend


Verhuizing
Als u gaat verhuizen, verzoeken wij u nadrukkelijk om uw adreswijziging tijdig door te geven aan de receptionistes van de praktijk en aan uw zorgverzekeraar. Zo voorkomt u onnodige herinnerings- en incassokosten. Klachten
Wij doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mochten er onverhoopt klachten zijn, dan willen wij dit graag weten. U kunt dan contact opnemen met de praktijk, zodat we uw klacht kunnen bespreken en samen met u op zoek kunnen gaan naar een gepaste oplossing.

Ook zijn wij aangesloten bij het KNMT, u kunt ook gebruik maken van deze Klachtenregeling KNMT .

Zorgkaart Nederland
Bent u tevreden over onze praktijk, dan kunt u dit aangeven op zorgkaartnederland.nl. Op de homepage vindt u een link naar deze website. Alvast hartelijk dank voor uw reactie!

Zorgkaart

Onafhankelijke overzicht van het zorgaanbod in Nederland.
TPGZ  Zorgkaart waardeer ons

Behandelingen

Kindertandzorg in Leidsche Rijn

Gespecialiseerd in verzorging en behandeling van het kindergebit
 
Kindertandzorg in Leidsche Rijn

Tandarts voor orthodontie in Leidsche Rijn

Bij tandartspraktijk Groot Zandveld in Leidsche Rijn is een ervaren en deskundige tandarts die verantwoordelijk is voor de orthodontische behandelingen bij u en uw kind (beugel).
 
Tandarts voor orthodontie  in Leidsche Rijn

Mondhygiënist in Leidsche Rijn

In onze tandartspraktijk in Leidsche Rijn zijn mondhygiënistes werkzaam. Zij houden zich met name bezig met de gezondheid van uw tandvlees, waarbij ze ook het voorkomen van gaatjes niet uit het oog verliezen.
 
Mondhygiënist in Leidsche Rijn

Tandarts in Leidsche Rijn

Binnen Tandartspraktijk Groot Zandveld in Leidsche Rijn werken meerdere tandartsen, die een breed pakket aan tandheelkundige behandelingen voor u uitvoeren.
 
Tandarts in Leidsche Rijn